Naše služby


Daňové poradenství

Prevence daňových problémů

 • daňové posouzení obchodních případů
 • pravidelná dohlídka ve věcech daňových a účetních

Jednání s finančním úřadem ve věcech daní a dotací

 • právní pomoc a zastoupení při jednání s finančním úřadem a při kontrolách
 • důsledné uplatnění práv poplatníka ve všech fázíchdaňového řízení
 • příprava odvolání a námitek proti postupu správce daně a dalších podání finančnímu úřadu

Neziskové organizace

 • daňová specifika neziskových organizací
 • druhy hlavních a doplňkových činností
 • dopad formulací zřizovací listiny na daň z příjmů, daň z přidané hodnoty
 • DPH v neziskových organizacích
 • daň z příjmů neziskových organizací - metodika, přiznání daně
 • dotace - předcházení porušení rozpočtové kázně, minimalizace následků

Daňové povinnosti ve specifických případech

 • DPH a daň z příjmů při přeshraniční spolupráci v oblasti kultury a vědy
 • povinnosti a práva dědiců při úmrtí fyzické osoby a správce pozůstalosti v průběhu dědického řízení
 • prodej závodu
 • likvidace právnické osoby
 • převody majetku
 • užití soukromého majetku pro podnikání a podnikatelského pro soukromé účely
 • zahájení a ukončení konkursu

Daňová přiznání

 • zpracování přiznání k daním z příjmů, dani z přidané hodnoty, dani z nemovitostí, dani silniční
 • odklad přiznání a placení daně z příjmů do 30.6. (1.7.)

Informace o novinkách

 • včasné informace o změnách obecně závazných právních předpisů v oblasti daní a obdobných plateb

Účetnictví, mzdy, pojištění

 • poradenství, kontrola, metodický dohled
 • pomoc při sestavení účetní závěrky
 • přechod z daňové evidence na vedení účetnictví
 • přechod z jednoduchého účetnictví na vedení účetnictví
 • řešení metodicky problematických situací u mezd (sociální a zdravotní pojištění členů orgánů právnických osob, specifické případy při exekucích na mzdu, ...)
Preferujeme uspořádání, kdy si klient zajišťuje vedení účetnictví a mzdového účetnictví průběžně sám, s námi řeší metodické postupy, komplikovanější či pro něj ojedinělé a netypické případy, některé závěrkové operace a zejména návaznost účetnictví na daňové předpisy. Vedení účetnictví nenabízíme; účetnictví vedeme některým našim dlouholetým klientům.


(c) METIS Praha, spol. s r.o. 1998-2014

Novinky v daňových a souvisejících předpisech

Tisková chyba v nařízení vlády vydaném k režimu přenesení daňové povinnosti

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2015 i související nařízení vlády byly zveřejněny ve Sbírce zákonů ČR pod čísly 360/2014 a 361/2014 v částce č. 143 rozeslané dne 31.12.2014. Plátci DPH tedy opět musí prokázat maximální pružnost. Dle sdělení MF ČR navíc Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. obsahuje tiskovou chybu, která bude opravena v průběhu ledna. Režim přenesení daňové povinnosti bude na vybrané zboží a služby aplikován od 1.4.2015, a nikoli od 1.1.2015, jak je uvedeno ve Sbírce zákonů.

DPH v roce 2015

DPH v roce 2016

Bližší detaily k aktuálním změnám v daňových zákonech jsou k dispozici našim stálým klietnům. Na webu budou detailnější informace dostupné s jistou časovou prodlevou.
METIS Praha, spol. s r.o. logo


Vyhledávání na stárnkách
METIS Praha, spol. s r.o.

Domovská stránka    Naše služby    Články, aktuality    Ceny    Zajímavé adresy    Kontakt