Zajímavé adresy


Vrcholné státní orgány

Kancelář presidenta republiky
Poslanecká sněmovna parlamentu ČR
Senát parlamentu ČR
Vláda České republiky
Ústavní soud ČR

Evidence plátců DPH

Registr plátců daně z přidané hodnoty ČR - Ministerstvo financí
Ověřování DIČ v SR
Ověřování DIČ v EU

Rejstříky a registry

Obchodní rejstřík - Ministerstvo spravedlnosti
Živnostenstký rejstřík - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Registr ekonomických subjektů ARES - Ministerstvo financí
Registr ekonomických subjektů na ČSÚ
Registr plátců spotřební daně ČR - Celní správa

Sazby a kurzy

Diskontní a lombardní sazby ČNB
Kurzy devizového trhu vyhlašované ČNB
Zprávy o inflaci - ČNB
Míra inflace - ČSÚ

Další významné orgány a organizace

Nejvyšší správní soud ČR
Sbírka zákonů ČR
Úřad průmyslového vlastnictví (vynálezy, průmyslové a užitné vzory, ochranné známky)
Česká národní banka
Česká finanční správa
Svaz měst a obcí České republiky (vyhlášky a další dokumenty měst a obcí ČR)
Magistrát hl. m. Prahy (vyhlášky a další dokumenty)

Kontakty na profesní organizace právních zástupců

Komora daňových poradců ČR
Komora patentových zástupců
Česká advokátní komora
Notářská komora České republiky
Iuridica (adresář právních služeb a institucí)

Partneři

Laurián s.r.o.

Další užitečné kontakty

Telefonní seznam Zlaté stránky ČR
Telefonní seznam Zlaté stránky Slovensko
Jízdní řády vlaků v ČR
Jak psát web


(c) METIS Praha, spol. s r.o. 1998-2014

Novinky v daňových a souvisejících předpisech

Tisková chyba v nařízení vlády vydaném k režimu přenesení daňové povinnosti

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2015 i související nařízení vlády byly zveřejněny ve Sbírce zákonů ČR pod čísly 360/2014 a 361/2014 v částce č. 143 rozeslané dne 31.12.2014. Plátci DPH tedy opět musí prokázat maximální pružnost. Dle sdělení MF ČR navíc Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. obsahuje tiskovou chybu, která bude opravena v průběhu ledna. Režim přenesení daňové povinnosti bude na vybrané zboží a služby aplikován od 1.4.2015, a nikoli od 1.1.2015, jak je uvedeno ve Sbírce zákonů.

DPH v roce 2015

DPH v roce 2016

Bližší detaily k aktuálním změnám v daňových zákonech jsou k dispozici našim stálým klietnům. Na webu budou detailnější informace dostupné s jistou časovou prodlevou.
METIS Praha, spol. s r.o. logo


Vyhledávání na stárnkách
METIS Praha, spol. s r.o.

Domovská stránka    Naše služby    Články, aktuality    Ceny    Zajímavé adresy    Kontakt