Kontakt


Kancelář
METIS Praha, spol. s r.o.
Svatovítská 3
160 00 Praha 6
ukázat na mapě
Telefon
224 315 547
Fax
233 325 904
Internet
e­mail: metis@metis.cz
http://www.metis.cz

Kdo jsme?

Obchodní jmého METIS Praha, spol. s r.o.
Sídlo Únětice 43, 252 62 Horoměřice, okres Praha-západ
 25 67 94 65
DIČ CZ25679465
plátce DPH
Společnonst je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 60562.
Společnost je zapsána v evidenci právnických osob oprávněných vykonávat daňové poradenství, vedené Komorou daňových poradců ČR .
Společníci a jednatelé
Mgr. Květoslava Coufová
daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových poradců ČR pod číslem 2772
člen sekce odborného kolegia Komory daňových poradců ČR pro oblast správy daní
RNDr. Petr Couf
daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových poradců ČR pod číslem 2398
člen sekce odborného kolegia Komory daňových poradců ČR pro oblast neziskových organizací
člen Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace


(c) METIS Praha, spol. s r.o. 1998-2014

Novinky v daňových a souvisejících předpisech

Tisková chyba v nařízení vlády vydaném k režimu přenesení daňové povinnosti

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2015 i související nařízení vlády byly zveřejněny ve Sbírce zákonů ČR pod čísly 360/2014 a 361/2014 v částce č. 143 rozeslané dne 31.12.2014. Plátci DPH tedy opět musí prokázat maximální pružnost. Dle sdělení MF ČR navíc Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. obsahuje tiskovou chybu, která bude opravena v průběhu ledna. Režim přenesení daňové povinnosti bude na vybrané zboží a služby aplikován od 1.4.2015, a nikoli od 1.1.2015, jak je uvedeno ve Sbírce zákonů.

DPH v roce 2015

DPH v roce 2016

Bližší detaily k aktuálním změnám v daňových zákonech jsou k dispozici našim stálým klietnům. Na webu budou detailnější informace dostupné s jistou časovou prodlevou.
METIS Praha, spol. s r.o. logo


Vyhledávání na stárnkách
METIS Praha, spol. s r.o.

Domovská stránka    Naše služby    Články, aktuality    Ceny    Zajímavé adresy    Kontakt